Dla autorów

Serdecznie zapraszamy do prezentacji wyników prac naukowo-badawczych, zarówno dojrzałych naukowców, jak i doktorantów oraz studentów starszych roczników.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • mechanizmy działania składników pokarmowych,
  • żywienie wybranych grup ludności,
  • dietoterapię chorób niezakaźnych,
  • zaburzenia odżywiania
  • nowe trendy w dietetyce

 

Program konferencji przewiduje:

  • Wykłady plenarne zaproszonych gości 30 minut
  • Doniesienia ustne 10 minut – więcej
  • Plakaty multimedialne 3 minuty – więcej

Wzór streszczenia - pobierz tutaj.

Wypełniony wzór streszczenia w formie elektronicznej należy przesłać na adres konferencji: fizj_diet@sggw.pl do 20.04.2018 r.

Prace oryginalne wydane będą w formie manuskryptu – szczegóły tutaj.

Uczestnicy konferencji zainteresowani wydrukiem pełnej pracy oryginalnej w monografii naukowej lub w jednym z czterech proponowanych czasopism (Annals of the National Hygiene, 14 pkt; Kosmos, 12 pkt; Health Problems of Civilization, 9 pkt; European International Pre-clinical and Clinical Journal,7 pkt) proszeni są o zredagowanie tekstu pracy zgodnie z wymogami poszczególnych czasopism i przesłanie wersji elektronicznej na adres podany na stronie konferencji do 15.06.2018 r. Koszt wydruku publikacji w czasopismach jest płatny dodatkowo zgodnie z wymogami redakcyjnymi. Wymogi redakcyjne poszczególnych czasopism i monografii oraz koszt wydruku publikacji będą podane na stronie.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru doniesień, które zostaną włączone w program konferencji.

O zakwalifikowaniu pracy zostaną Państwo poinformowani mailowo.