Terminy i opłaty

Rejestracja na stronie internetowej konferencji w zakładce rejestracja do 14 maja 2018 r.tutaj

Przesłanie elektronicznej wersji strukturyzowanego wzoru streszczenia w języku polskim na adres: fizj_diet@sggw.pl do 14 maja 2018 r. - więcej

 

Dokonanie opłaty konferencyjnej wymagane jest najpóźniej do 30 kwietnia 2018 r. w wysokości:

- Uczestnik standardowy

550 zł – opłata obejmuje wydruk jednej zakwalifikowanej pracy w monografii oraz koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia.     

- Studenci i doktoranci

400 zł - opłata obejmuje wydruk jednej zakwalifikowanej pracy w monografii oraz koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia. 

- Pozostałe osoby

400 zł – opłata obejmuje wyłącznie koszty materiałów konferencyjnych i wyżywienia. Osoby zainteresowane tą formą uczestnictwa mogą zgłaszać się i wnosić opłatę do 14 października 2018 r.

 

Koszty zakwaterowania w trakcie pobytu na Konferencji pokrywacie Państwo samodzielnie.

 

Konto bankowe

23 1240 6003 1111 0000 4944 2416

z dopiskiem 507 20 100400-Q00022-99

 

Opłatę konferencyjną należy wnieść do 30.04.2018 r. na konto: 23 1240 6003 1111 0000 4944 2416  z dopiskiem w tytule 507 20 100400-Q00022-99

Dane do przelewu: Nazwa odbiorcy: SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

W tytule przelewu proszę umieścić dopisek 507 20 100400-Q00022-99 oraz Imię i Nazwisko uczestnika