Lokalizacja/dojazd

Miejsce konferencji

SGGW Rakowiecka

Audytorium im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego (wejście A)

ul. Rakowiecka 30

02-528 WARSZAWA

.