O Konferencji

Konferencja naukowa „Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego” organizowana jest przez Katedrę Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie.

Odbywa się cyklicznie co 2 lata. Jej początki sięgają roku 2004, kiedy zorganizowano ją po raz pierwszy z okazji uczczenia osiągnięć w pracy zawodowej prof. dr hab. Janusza Stanisława Kellera.

Miejscem organizacji dwóch pierwszych konferencji była Warszawa, natomiast od roku 2008  odbywa się w Leśnym Zakładzie Doświadczalnym SGGW w Rogowie. W roku 2018 konferencja powraca do Warszawy.

Patronat Honorowy nad Konferencja obejmuje JM Rektor SGGW.

Tematyka konferencji obejmuje:

  • mechanizmy działania składników pokarmowych,
  • żywienie różnych grup ludności,
  • dietoterapię chorób niezakaźnych,
  • zaburzenia odżywiania
  • nowe trendy w dietetyce

Konferencja cieszy się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego, stanowi forum do wymiany poglądów, wiedzy i doświadczeń przedstawicieli nauk o żywieniu człowieka i dietetyce. Na spotkaniach prezentowane są najnowsze wyniki prac naukowo-badawczych, zarówno dojrzałych naukowców, jak i doktorantów oraz studentów starszych roczników.

Termin

8 – 9 listopada 2018 roku

Miejsce

SGGW Rakowiecka

Audytorium im. Józefa Mikułowskiego-Pomorskiego (wejście A)

ul. Rakowiecka 30

02-528 WARSZAWA

Punkty edukacyjne

Komitet Organizacyjny wystąpi o przyznanie punktów edukacyjnych.

Certyfikaty

Certyfikaty będzie można odebrać bezpośrednio po zakończeniu konferencji 9.11.2018 r.

Organizator

Katedra Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie

Serdecznie zapraszamy!