Program

Pobierz tutaj

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI „FIZJOLOGICZNE UWARUNKOWANIA POSTĘPOWANIA DIETETYCZNEGO”

logo6-1024x286
I dzień
Czwartek 8.11.18
10:00 – 11:30 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW, POWITALNA KAWA
11:30 – 12:15 UROCZYSTE OTWARCIE KONFERENCJI
12:15 – 13:30 SESJA PLENARNA CZĘŚĆ I (wystąpienia po 20’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska,
prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz

 • Głąbska D., Guzek D., Zadka K., Mellová B., Żywczyk K., Gutkowska K. – Analiza wpływu uczestnictwa w programie edukacyjnym „LDK!” na parametry antropometryczne, zachowania żywieniowe, kompetencje społeczno-emocjonalne i sprawność fizyczną młodzieży (wykład sponsorowany)
 • Zabielski R. – Jak pokarm kształtuje funkcje układu pokarmowego?
 • Kucharska K. – Kliniczne wyzwania i pułapki terapeutyczne w leczeniu zaburzeń odżywiania

14:00 – 15:00 OBIAD
15:00 – 16:15 SESJA PLENARNA CZĘŚĆ II (wystąpienia po 15’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: prof. dr hab. Anna Brzozowska,
dr hab. Ewa Lange

 • Kołłajtis-Dołowy A., Popis Z. – Stosowanie przez młodzież i młodych dorosłych diet alternatywnych pochodzących m.in. z Internetu
 • Włodarek D. – Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem – żywienie jako czynnik prewencyjny
 • Weker H. – Co piją dzieci w Polsce? – Wyniki PITNUTS 2016 (wykład sponsorowany)
 • Kozioł-Kozakowska A. – Sok pomarańczowy a profilaktyka chorób metabolicznych (wykład sponsorowany)

16:15 – 16:45 PRZERWA NA KAWĘ
16:45 – 19:00 SESJA I ZWYKŁA (wystąpienia po 10’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: prof. dr hab. Mariola Friedrich,
prof. dr hab. Teresa Leszczyńska

 • Sadowska J., Friedrich M., Bruszkowska M., Daniel I. – Ocena wpływu naprzemiennych zmian składu diety lub cyklicznego pozbawiania pokarmu na przebieg cyklu płciowego oraz stężenia hormonów płciowych u samic szczura
 • Żyła E., Dziendzikowska K., Kamola D., Wilczak J., Oczkowski M., Królikowski T., Gajewska M., Harasym J., Gromadzka-Ostrowska J. – Wpływ beta-glukanów owsa na przebieg stanu zapalnego jelita grubego
 • Kostogrys R.B., Kaczmarczyk M., Franczyk-Żarów M., Pawlak K. – Wpływ ekspozycji pól elektromagnetycznych na profil kwasów tłuszczowych tkanki tłuszczowej u myszy ApoE/LDLr-/-
 • Wilczak J., Żyła E., Oczkowski M., Dziendzikowska K., Harasym J., Gromadzka-Ostrowska J. – Wpływ beta-glukanu na profil metabolomiczny jelita grubego szczurów z wywołanym za pomocą kwasu 2,4,6-trinitrobenzenosulfonowego stanem zapalnym
 • Oczkowski M., Wilczak J., Dziendzikowska K., Królikowski T., Lankoff A., Kruszewski M., Grzelak A., Żuberek M., Gromadzka-Ostrowska J. – Wpływ interwencji żywieniowej na równowagę oksydo-redukcyjną w gonadach samców szczurów narażonych na działanie nanocząstek srebra
 • Soin J., Kurzejamska E., Gaciong Z., Henrykowska G., Bojakowska K. – Fucoidan ogranicza przebudowę tętnic w przeszczepach allogenicznych u szczurów
 • Janczy A., Pieszko M., Kochan Z, Małgorzewicz S. – Przepuszczalność jelit u osób z nadwagą i otyłością
 • Harton A., Myszkowska-Ryciak J., Laskowski W., Gajewska D. – Występowanie nadwagi i otyłości wśród młodzieży w Polsce
 • Konieczny S., Lange E., Krusiec J. – Wpływ diet eliminacyjnych na jakość życia osób z wybranymi chorobami autoimmunizacyjnymi
 • Woźniak A., Wawrzyniak A. – Spożycie magnezu, żelaza i cynku a ich zawartość we włosach dzieci

19:30 SPOTKANIE INTEGRACYJNE Z WYSTĘPEM ARTYSTYCZNYM

logo6-1024x286
II dzień
Piątek 9.11.18
9:00 – 10:50 SESJA II ZWYKŁA (wystąpienia po 10’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger,
prof. dr hab. Lidia Wądołowska

 • Wierzejska R. – Rola kawy w diecie. Czym uzasadniona jest zmiana poglądów? (wykład sponsorowany)
 • Lachowicz K., Stachoń M., Lange E. – Fizjologiczne aspekty postępowania dietetycznego w chorobie Hashimoto
 • Stachoń M., Lachowicz K., Lange E., Pałkowska-Goździk E., Mikulska W., Barszcz A. – Wybrane parametry antropometryczne i wydatki energetyczne u osób z chorobą Hashimoto z lub bez współistniejących chorób
 • Wierzbicka E., Wierzgała E., Brzozowska A. – Produkty wzbogacone w witaminę D w żywieniu człowieka: korzyści i zagrożenia
 • Gajewska D., Kęszycka P., Kirejszys M., Rećko K., Faluta T. – Wpływ indywidualnego poradnictwa dietetycznego na wybrane parametry stanu odżywienia oraz jakość życia pacjentów otyłych
 • Kolmaga A., Trafalska E., Szatko F. – Czynniki ryzyka nadmiernej masy ciała u dzieci i młodzieży z Łodzi
 • Anyżewska A., Wawrzyniak A. – Wpływ programu żywieniowego na wybrane mierniki stanu odżywienia sportowców amatorów
 • Leszczyńska T., Drozdowska M., Koronowicz A., Piasna-Słupecka E., Domagała D., Wielgos B. – Ocena cytotoksycznego wpływu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego „Nutramiltm Complex” na komórki czerniaka
 • Daniel I., Bruszkowska M., Sadowska J., Ziółkowska K. – Syndrom gotowości anorektycznej jako problem nie tylko szczupłych dziewcząt

10:50 – 11:20 PRZERWA NA KAWĘ
11:20 – 13:40 SESJA III MŁODYCH NAUKOWCÓW (wystąpienia po 10’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: dr inż. Katarzyna Dziendzikowska,
dr inż. Aleksandra Kołota

 • Kopiasz Ł., Żyła E., Wilczak J., Harasym J., Dziendzikowska K., Oczkowski M., Gromadzka-Ostrowska J. – Przeciwzapalne i antyoksydacyjne działanie pokarmowych beta-glukanów owsa na zapalenie okrężnicy u szczurów
 • Kamińska W., Okręglicka K. – Zależność między formą pracy personelu medycznego a ich stylem życia
 • Wrzosek M., Woźniak J., Kozioł-Kaczorek D., Włodarek D. – Ocena podaży wapnia i witaminy D w diecie kobiet regularnie uprawiających sport
 • Kot E., Kucharska K., Gromadzka-Ostrowska J., Kostecka B. – Percepcja smaku a poziom wstrętu wobec siebie i wrażliwość na bodźce wzbudzające wstręt u pacjentek z jadłowstrętem psychicznym: badanie pilotażowe
 • Plichta M., Jeżewska-Zychowicz M. – Postawy względem zdrowia a zachowania żywieniowe studentów zagrożonych ortoreksją psychiczną
 • Gudej S. – Dieta ketogenna: wyzwania i szanse
 • Sawaniewska B., Gajewska D., Lange E. – Czynniki żywieniowe wpływające na płodność
 • Kęszycka P., Gajewska D. – Możliwość zastosowania diety niskosalicylanowej u kobiet ciężarnych – case study
 • Czerwińska E., Rachtan-Janicka J. – Ocena spożycia sodu przez kobiety ciężarne
 • Wądołowska L., Hamułka J., Kowalkowska J., Ulewicz N., Bronkowska M., Leszczyńska T., Glibowski P., Korzeniowska-Ginter R., Jeruszka-Bielak M., Hoffmann M. – Wpływ edukacji żywieniowej na aktywność fizyczną i masę ciała uczniów w wieku 11-12 lat po 9 miesiącach obserwacji. Projekt ABC zdrowego żywienia
 • Zawieja E., Durkalec-Michalski K., Podgórski T., Zawieja B. – Ocena wpływu nowego protokołu suplementacji dwuwęglanem sodu na zdolności wysiłkowe osób trenujących crossfit
 • Dobrowolski H., Włodarek D. – Wartość energetyczna i spożycie makroskładników przez polskie piłkarki nożne

13:40 – 14:15 OBIAD
14:15 – 16:00 SESJA IV PLAKATOWA (wystąpienia po 3’ + dyskusja końcowa)

Moderatorzy: dr hab. Dominika Głąbska,
dr hab. Dariusz Włodarek

 • Młodzik M.A., Chmurzyńska A. – Stan edukacji nutrigenomicznej w Polsce
 • Drozdowska M., Leszczyńska T., Koronowicz A., Piasna-Słupecka E. – Wpływ soku z młodychpędów kapusty głowiastej czerwonej (b. Oleracea var. Capitata f. Rubra) poddanego trawieniu i wchłanianiu w modelowym przewodzie pokarmowym in vitro na żywotność komórek nowotworowych prostaty linii DU145
 • Piasna-Słupecka E., Leszczyńska T., Koronowicz A., Drozdowska M. – Wpływ soku z młodych pędów buraka ćwikłowego (Beta vulgaris L.) poddanego trawieniu i wchłanianiu w modelowym przewodzie pokarmowym in vitro na żywotność komórek nowotworowych gruczołu piersiowego linii MCF-7
 • Franczyk-Żarów M., Kuś E., Kostogrys R.B. – Wpływ sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i różnego rodzaju tłuszczu w diecie na profil lipidowy, stężenie enzymów wątrobowych i markery stresu oksydacyjnego u szczurów Wistar
 • Młodzik M.A., Szwengiel A., Chmurzyńska A. – Analiza zależności między stężeniem choliny i betainy w osoczu a masą ciała, BMI i składem ciała
 • Marat N., Narwojsz A., Draszanowska A., Danowska-Oziewicz M. – Wpływ sposobu obróbki cieplnej na koncentrację związków fenolowych oraz aktywność przeciwutleniającą brokułów i szparagów zielonych
 • Gruszka J., Włodarek D. – Ocena realizacji potrzeb żywieniowych dzieci i młodzieży z zespołem Downa i niedoborem masy ciała
 • Pietruszka B., Gościcka B., Białecka-Dębek A. – Ocena stosowania suplementów diety w wybranej grupie studentów
 • Piotrowska E., Figurska-Ciura D., Krajka A., Horożaniecka O., Bronkowska M. – Związek czynników psychospołecznych z jakością diety nastolatek z Wrocławia o zróżnicowanej aktywności fizycznej
 • Karczemna A., Lange E., Ukleja A. – Ocena ciśnienia tętniczego oraz jego związku ze spoczynkową przemianą materii w grupie studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
 • Pieszko M., Kowalska M., Janczy A., Małgorzewicz S. – Ocena jakości życia dzieci i młodzieży z cukrzycą typu 1
 • Pasternak-Winiarska A. – Ile kosztuje leczenie powikłań otyłości? Porównanie szacunkowych kosztów leczenia najczęstszego powikłania otyłości – cukrzycy typu 2 z uwzględnieniem programów profilaktycznych
 • Myszkowska-Ryciak J., Lange E. – Odpowiedź glikemiczna na posiłek z dodatkiem wybranych substancji słodzących u młodych zdrowych kobiet
 • Gajewska D., Jung M. – Analiza częstości i powodów stosowania diety bezglutenowej u młodych dorosłych
 • Kołota A., Górczyńska P. – Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia wybranej grupy osób w średnim wieku w aspekcie ryzyka zespołu metabolicznego
 • Czerwińska E. – Wpływ mikroflory jelitowej na dyslipidemię
 • Senko M., Furstenberg E. – Porównanie stanu wiedzy ciężarnych Polek i Ukrainek na temat roli żywienia w programowaniu stanu zdrowia ich potomstwa
 • Gajewska D., Odojewska K. – Ocena spożycia choliny przez kobiety ciężarne w Polsce
 • Mazurek D., Łoźna K., Bronkowska M. – Zawartość wybranych pierwiastków toksycznych w tkance łożyska w zależności od sposobu żywienia oraz stylu życia kobiety ciężarnej
 • Harton A., Stram A. – Ocena preferencji i spożycia napojów w wybranej grupie matek i ich małych dzieci
 • Figurska-Ciura D., Piotrowska E., Kusztal M., Błądkowska K., Jabłońska E., Bronkowska M. – Spożycie witamin i składników mineralnych przez młodych zawodników piłki nożnej
 • Wrzosek M., Woźniak J., Włodarek D. – Przyczyny niskiego poziomu testosteronu u mężczyzn
 • Sadowska A., Świderski F., Rakowska R., Dybkowska E., Kulik K., Hallmann E. – Porównanie zawartości związków bioaktywnych w proszkach z czarnej porzeczki otrzymanych innowacyjną metodą z wykorzystaniem jednoczesnego mielenia strumieniowego i suszenia fluidyzacyjnego w porównaniu z innymi metodami suszenia
 • Rakowska R., Sadowska A., Świderski F. – Ocena przydatności frakcjonowanych blend olejów roślinnych o podwyższonej wartości odżywczej na przykładzie wybranego mrożonego wyrobu piekarsko-cukierniczego

16:00 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI