Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Anna Brzozowska

Prof. dr hab. Joanna Gromadzka-Ostrowska

Prof. dr hab. Anna Gronowska-Senger

Dr hab. Jadwiga Hamułka, prof. SGGW

Prof. dr hab. Marzena Jeżewska-Zychowicz

Dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy

Dr hab. Lucyna Kozłowska

Dr hab. n. med. Katarzyna Kucharska

Dr hab. Ewa Lange

Dr hab. n. med. Joanna Niegowska, prof. SGGW

Prof. dr hab. Danuta Rosołowska-Huszcz

Dr hab. Agata Wawrzyniak, prof. SGGW

Dr hab., lek med. Dariusz Włodarek