Wydłużenie terminu zgłoszeń do 10.07.2016

Szanowni Państwo!
dziękujemy wszystkim którzy przesłali już do nas swoje zgłoszenie, a z
uwagi na liczne prośby i sugestie z Państwa strony, wydłużamy termin
rejestracji uczestników i zgłaszania prac do dnia 10 lipca 2016 roku.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny