Wydłużenie terminu zgłoszeń

Szanowni Państwo!
dziękujemy wszystkim którzy przesłali już do nas swoje zgłoszenie, a z
uwagi na liczne prośby i sugestie z Państwa strony, wydłużamy termin
rejestracji uczestników i zgłaszania prac do dnia 14 maja 2018 roku.

Serdecznie zapraszamy!
Komitet Organizacyjny